U gebruikt een verouderde browser, Internet Explorer wordt niet meer ondersteund door Microsoft. Wij adviseren het gebruik van Google Chrome.

MENU

BEL 0183 - 304118 VOOR ADVIES VACATURES

Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie (Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN voorheen als SMECOMAVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2014. Een exemplaar van deze Algemene voorwaarden zal u op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden, opdrachtgever heeft bij ondertekening van de offerte c.q. opdrachtbevestiging kennis genomen van onze Algemene Voorwaarden. Geleverde producten blijven eigendom van VM Montage tot de laatste betaling is geschied.